Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

fallingsky
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby

March 28 2018

Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viadobby dobby

March 24 2018

fallingsky
Mężczyzny nie można trzymać kurczowo przy sobie. Podobnie jak koty, oni mają swoje drogi. Wypuść go więc na wolność. Wróci. A jeśli nie, wzruszysz ramionami i pójdziesz przed siebie. Bo to on stracił, nie Ty.
— Jedno ze zdań, które usłyszy moja córka.
Reposted fromredheadlady redheadlady viakomplikacja komplikacja
fallingsky
0065 b774 500
fallingsky
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viahysterie hysterie

March 19 2018

fallingsky
4261 d6ea
Reposted from4777727772 4777727772 viakomplikacja komplikacja
fallingsky
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viakomplikacja komplikacja

March 18 2018

fallingsky
2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viairmelin irmelin

March 04 2018

fallingsky
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viakomplikacja komplikacja

March 02 2018

fallingsky
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viabylejaka bylejaka
8501 9bc4
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabelieve17 believe17
fallingsky
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby

February 25 2018

fallingsky
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viabylejaka bylejaka
fallingsky
2264 8bdb 500
Reposted fromdobby dobby

February 19 2018

6785 c925
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viahysterie hysterie
fallingsky
3688 9224
Reposted frombzdura bzdura viahysterie hysterie
5298 1e12
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabelieve17 believe17
8501 9bc4
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabelieve17 believe17

February 18 2018

fallingsky
4200 a69d
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl