Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

6785 c925
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viahysterie hysterie
fallingsky
3688 9224
Reposted frombzdura bzdura viahysterie hysterie
5298 1e12
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabelieve17 believe17
8501 9bc4
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabelieve17 believe17

February 18 2018

fallingsky
4200 a69d
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin

February 13 2018

fallingsky

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby

February 12 2018

fallingsky
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakomplikacja komplikacja
fallingsky
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viazapominanie zapominanie
fallingsky
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski

February 08 2018

fallingsky
1326 1930 500
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
fallingsky
0797 4535 500
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin
3879 3f4f 500
4119 fb82 500
Reposted frombrumous brumous viadobby dobby

February 05 2018

3879 3f4f 500
fallingsky
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viadobby dobby

January 28 2018

fallingsky


Reposted frompffft pffft viahysterie hysterie
fallingsky

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaLusia Lusia
fallingsky
fallingsky
0539 6790 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl