Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

fallingsky
4262 f0e2
Reposted fromUndomiel Undomiel viaBalladyna Balladyna

August 28 2017

fallingsky
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viahysterie hysterie
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viahysterie hysterie
fallingsky
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viahysterie hysterie
fallingsky

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viahysterie hysterie
fallingsky
0704 0f9a
Reposted fromscorpix scorpix viahysterie hysterie
fallingsky
Gdy odszedł, płakałam przez tydzień. Potem zdałam sobie sprawę, że wciąż mam wiarę. Wiarę w siebie. W to, że pewnego dnia spotkam kogoś, dla kogo będę tą jedyną.
— Carrie Bradshaw
Reposted fromsognito sognito viahysterie hysterie

August 15 2017

fallingsky
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viabylejaka bylejaka

July 02 2017

fallingsky

June 29 2017

fallingsky
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viairmelin irmelin

June 22 2017

fallingsky
fallingsky

Say something


I'm giving up on you
— A Great Big World, Say Something
Reposted fromzoozia zoozia viadreams-come-true dreams-come-true
fallingsky
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
5660 512c
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin

June 20 2017

fallingsky
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viahysterie hysterie

June 19 2017

fallingsky
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viazapominanie zapominanie
fallingsky
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazapominanie zapominanie
fallingsky
Bo mi kurwa pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen.
Reposted fromorchis orchis viazapominanie zapominanie
fallingsky
Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted frombimbka bimbka viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl