Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

fallingsky

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viabylejaka bylejaka
fallingsky
1367 21e8
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viabylejaka bylejaka

June 10 2017

fallingsky

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com

June 04 2017

fallingsky
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
fallingsky
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viakomplikacja komplikacja

May 22 2017

fallingsky
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromspokodama spokodama viagwiazdeczka gwiazdeczka
5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 20 2017

fallingsky
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viabelieve17 believe17
fallingsky
fallingsky
Przestań pozwalać, by ludzie robiący dla Ciebie tak mało, mieli tak duży wpływ na Twoje myśli, uczucia i emocje.
— Will Smith
Reposted frompocalujmnie pocalujmnie viaBalladyna Balladyna
fallingsky

Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.

— Margaret Mead
fallingsky
8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing viabylejaka bylejaka
fallingsky
8497 b590
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viabylejaka bylejaka
fallingsky
2454 83c5 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaBalladyna Balladyna
fallingsky
9518 3e41
Reposted fromcavovo cavovo viaBalladyna Balladyna
fallingsky
4124 42ab 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabylejaka bylejaka

May 17 2017

fallingsky
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaBalladyna Balladyna
fallingsky
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viabylejaka bylejaka

May 06 2017

0128 0856 500
Reposted frommirosia mirosia viaszarlotka76 szarlotka76
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl