Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

fallingsky
4262 f0e2
Reposted fromUndomiel Undomiel viaBalladyna Balladyna

August 28 2017

fallingsky
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viahysterie hysterie
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viahysterie hysterie
fallingsky
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viahysterie hysterie
fallingsky

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viahysterie hysterie
fallingsky
0704 0f9a
Reposted fromscorpix scorpix viahysterie hysterie
fallingsky
Gdy odszedł, płakałam przez tydzień. Potem zdałam sobie sprawę, że wciąż mam wiarę. Wiarę w siebie. W to, że pewnego dnia spotkam kogoś, dla kogo będę tą jedyną.
— Carrie Bradshaw
Reposted fromsognito sognito viahysterie hysterie

August 15 2017

fallingsky
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viabylejaka bylejaka

September 07 2017

fallingsky
4262 f0e2
Reposted fromUndomiel Undomiel viaBalladyna Balladyna

August 28 2017

fallingsky
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viahysterie hysterie
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viahysterie hysterie
fallingsky
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viahysterie hysterie
fallingsky

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viahysterie hysterie
fallingsky
0704 0f9a
Reposted fromscorpix scorpix viahysterie hysterie
fallingsky
Gdy odszedł, płakałam przez tydzień. Potem zdałam sobie sprawę, że wciąż mam wiarę. Wiarę w siebie. W to, że pewnego dnia spotkam kogoś, dla kogo będę tą jedyną.
— Carrie Bradshaw
Reposted fromsognito sognito viahysterie hysterie
fallingsky
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viahysterie hysterie
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viahysterie hysterie
fallingsky
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viahysterie hysterie
fallingsky

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viahysterie hysterie
fallingsky
0704 0f9a
Reposted fromscorpix scorpix viahysterie hysterie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl